TACTILA s.r.o.

Váš partner pro Vaše nevšední dny

Monitoring veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zajímavým zdrojem příležitostí, jak rozvinout možnosti uplatnění Vaší společnosti na trhu. Jsou zdrojem příležitostí s garantovanými a často i dlouhodobými příjmy.


Zvládnout připravit správně nabídku do veřejné zakázky je složitější než připravit nabídku do komerční sféry. Oproti komerční sféře je zde nutné splnit i množství legislativních povinností, umět se orientovat v zákoně 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a uvnitř firmy odřídit celý proces přípravy nabídky.


V této oblasti Vám může společnost TACTILA, s.r.o. účinně pomoci.


 • Sledují denně nově vypsané veřejné zakázky na základě definovaných parametrů od Vaší společnosti a zasílají o nich pravidelný přehled.
 • Doporučí vhodné veřejné zakázky a připraví základní soupis nutných parametrů pro Vaše rozhodnutí, zda se uvedené soutěže zúčastnit.
 • Připraví s Vaší spoluprací nabídku.
 • Poradí Vám, jak nastavit vítěznou cenu a další parametry nabídky tak, abyste uspěli.
 • Nabídku za Vás i podají a budou přítomni při otevírání obálek.
 • Podají případné námitky proti výběrovému řízení plně v souladu s potřebnou legislativní podporou.
 • Dodají právnické služby a konzultace k nabídkám.

 • Společnost TACTILA, s.r.o. dokáže poskytnout odborné konzultanty při přípravě a vypsání veřejných nabídek. Naši konzultanti:

 • Ovládají Zákon o zadávání veřejných zakázkách 134/2016 Sb.
 • Veřejnou zakázku připraví od A do Z a to včetně návrhu harmonogramu, organizačního zajištění a přípravy na vyhodnocení.
 • Komunikují a organizují přípravu veřejné zakázky přímo u zákazníka.
 • Mají dlouholeté praktické zkušenosti ve státní správě, které uplatňují při této práci.

  • Přenechte správu veřejných zakázek spolehlivým partnerům!