TACTILA s.r.o.

Váš partner pro Vaše nevšední dny

Projektový management

Naše společnost poskytuje služby v oblasti řízení projektů ICT (zavádění Informačních a komunikačních systémů a zavádění nových technologií). Nedílnou součástí našich služeb je i poskytování kapacit pro různé doplňkové služby v oblasti ICT projektů (analýzy a návrhy informačních systémů, outsourcingu ICT a správy ICT).

Služby v rámci Řízení projektů a jejich realizace:

 • Vytvoření plánu řízení projektu
 • Sestavení projektového týmu
 • Definování řídících struktur projektu
 • Sestavení komunikační matice
 • Zajištění dokumentace projektu
 • Analýza přínosů a nákladů
 • Kontrola kvality
 • Sestavení základního harmonogramu projektu
 • Analýza požadavků, návrhy změn
 • Implementace systémů řízení a implementace IS v kooperaci s dodavatelem IS
 • Pilotní provoz systému
 • Produkční provoz implementovaného systému
 • Pravidelné plánovaní kapacit a aktivit projektu
 • Vyhodnocování jednotlivých výstupů projektů
 • Schůzky řídících členů nad částmi projektů
 • Průběžná analýza a vyhodnocení rizik